Trendanalyse/Momentuminvestering

Momentum investering også kaldet trendanalyse er kun for investorer, der jævnligt vil bruge lidt tid på deres investeringer ved at købe og sælge aktier og aktieindeks. Momentuminvesteringer er meget udbredt ved investering i enkeltaktier, her kaldes det teknisk analyse, mens det er mindre udbredt ved investering i aktieindeks. Trendanalyse fungerer ved at udvælge de aktier/aktieindeks, der historisk set har performet bedst. Der sker ud fra en forventling om at det også vil performe godt i fremtiden. Derfor investerer man kun i dette indeks og lader resten af markedet være. F.eks. hver måned checker man sine indeks igenog hvis markedet skifter, sælger man sine aktier/aktieindeks og vælger nogle nye aktier/aktieindeks. Hvis det gøres omhyggeligt, kan der opnås gode afkast.

Jeg har gennem længere tid studeret momentuminvestering. Jeg ikke er skabt til at følge med og overvåge mine investeringer til hverdag, men jeg kan godt finde lidt tid ud f.eks een gang pr måned. Derfor er jeg bedst tjent med at investere i aktieindeks = investeringsforeninger eller ETFere. I USA kan man købe et abonnement på trendanalyser i aktieindeks, men det fungerer kun med amerikanske handlede investeringsforeninger og ETFere, mens jeg ikke har set noge der omhandler europæiske forhold.

Jeg har stor interesse for “matematik” og “programmering”, så derfor vil en løsning passe godt til mig, hvis den kører automatisk, og jeg kun skal se om checke om der er sket ændringer og foretage selve handlerne i min bank.

Jeg støtte på Sectorserfer for mere end 5 år siden, men kunne ikke komme i gang, fordi de kun understøttede amerikanske fonde/ETFere, som ikke handles i Europa. Matematikken minder om den samme, som vi anvendte omkring vores eksamensprojekt i Maskindynamik, så jeg ved at den fungerer. For ca. en måned siden, blev jeg igen kontaktet af en gammel ven, og jeg besluttede mig for at se, hvor lang jeg kunne komme ad den vej. Derfor har jeg lavet en speciel side til Trendanalyse og Sectorserfer her på bloggen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *