Lav, middel eller høj risiko?

Vi bliver spurgt om, hvordan vi vil investere vores pensionsordninger, skal det være lav, middel eller høj risiko. Med risiko menes, hvor stor vores aktieandel skal være. Jeg vil i denne artikel prøve at give svaret. I det efterfølgende forudsætter vi, at investeringen løber over 30 år, at […]