Lav, middel eller høj risiko?

Vi bliver spurgt om, hvordan vi vil investere vores pensionsordninger, skal det være lav, middel eller høj risiko. Med risiko menes, hvor stor vores aktieandel skal være. Jeg vil i denne artikel prøve at give svaret. I det efterfølgende forudsætter vi, at investeringen løber over 30 år, at der kun investeres een gang, og at vi bruger 4% af det oprindelige beløb (justeret for inflation) hvert år. Resultatet viser, at risikoen for at løbe tør for penge, er den samme, hvad enten vi vælger høj eller lav aktieandel. Den eneste forskel er, hvor meget vi have i overskud efter 30 år!

I ” Buffett’s Asset Allocation Advice: Take It … With a Twist” af Javier Estrada er analyseret data for porteføljer med forskellig fordeling mellem aktier og obligationer. Hans udgangspunkt er at investere 1000 US$ en gang for alle, og så hæve 40 US$ hver år (justeret for inflation). Efter 30 år undersøger han, om han er gået fallit inden. De tal, han bruger, er for aktier S&P indekset og for obligationer kortsigtet US-Tbills (1 årige amerikanske statsobligationer). Han ser på 30. årig perioder, hvor den første starter i 1900-1929 og den sidste 1985 – 2014 (86 perioder i alt). Alle data er korrigeret for inflation.

Stocks/Bonds100/090/1080/2070/3060/4050/5040/6030/70
Failure 3.5 2.3 2.3 1.2 0.0 1.2 3.5 12.8
Mean3,2322,6382,1161,6611,267930647423
Median2,8812,4852,0051,4941,129746557282
P9912,0648,6255,994,0113,2082,4931,8751,355
P9510,8827,825,5293,9432,8372,1611,6131,196
P908,9976,6954,933,622,6472,0071,5071,104
SD2,7472,0221,4761,073786589456352
P100002000
P520425886933810
P10182219236241204152360
Exhibit 1: Static Strategies
This exhibit shows summary statistics for eight static strategies evaluated over 86 rolling 30‐year retirement periods,
beginning with 1900‐1929 and ending with 1985‐2014. All strategies consider a starting capital of $1,000, annual
withdrawals of $40 in real terms, and annual rebalancing to the stock/bond allocations indicated in the first row. The
failure rate (Failure) is the proportion of the 86 retirement periods in which the portfolio was depleted before 30 years.
The statistics that describe the distribution of terminal wealth across the 86 retirement periods include the mean;
median; standard deviation (SD); average bequest in the lower 1% (P1), 5% (P5), and 10% (P10) tail; and average
bequest in the upper 1% (P99), 5% (P95), and 10% (P90) tail. Returns over the 1900‐2014 period are annual, real, and
account for capital gains/losses and cash flows. All figures in dollars except for failure rates (in %).

Der er to udfordringer i dette scenarie. Hvis der kun investeres i obligationer, er risikoen, at inflationen reducerer købekraften og derved fejler investeringen. For aktier, kan der lige efter vi har investeret komme et længerevarende “markeds crach”, således at aktiernes værdi bliver reduceret, og forudsætningen er, at man skal udtrække et fast beløb hver år, også i de dårlige år.

Hvis man kan leve med en risiko på 3.5%, er der ingen forskel i, om investeringen fejler når der blot er investeret min 30% i aktier. Der er derimod meget stor forskel på, hvor mange penge der er igen efter de 30 år. Jo flere aktier, jo mere er der igen.

Jeavier diskuterer også mulighederne for at lave en dynamisk nedtrapning af portefølgerne, således at hvis året har været skidt for aktier, tages udbtalingen fra obligationsdelen og omvendt, hvis det har været et godt aktieår. De nærmere omstændigheder kan læses i artiklen. Hans “Key take away” er, at 90/10 porteføljen giver et højt og balanceret afkast.

NB

Husk at historisk afkast ikke er en garanti for fremtidigt afkast og at al investering altid er forbundet med risiko for tab. Dette materiale skal betragtes som underholdning og uddannelse og udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan derfor ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *