Hvad er det bedste indeks?

Udgangspunktet er en køb og behold strategi, hvor vi gerne vil have det bedste og mest stabile aktieindeks (målt ved sharpe ratio). Vi må ligesom vælge, vil vi have det højeste afkast, eller vil vi have det mest stabile indeks. Den korte udgave er, at f.eks “Sparindeks Index globale aktier min risiko” er en god indeks/fond, hvis vi vil have et stabilt afkast, mens vi skal vælge men vi f.eks skal vælge Sparinvest index US Growth og/eller Sparinvest index OMX C25, hvis vi vil have mulighed for et højere afkast.

Når jeg skal bedømme et indeks kigger jeg på 3 faktorer:

  • Hvor volatilt er det (hvor meget svinger kursen) er det
  • Hvor meget er indekset steget i fortiden
  • Hvis jeg sammenligner med Verdensmarkedsindekset

På MCSI.com kan vi se nogle af deres indeks. Der er umiddelbart adgang til mange landeindeks (som excel-filer) og også forskellige typer, som large cap (store virksomheder) og small cap. Desuden kan vi også finde indeks for både growth (vækstvirksomheder) og value. Der er gode muligheder for at spare op i nogle af disse indeks dels gennem den danske investeringsforening Sparinvest index, men også Danskebank har nogle indeksforeninger. Endelig er der et større udvalg af ETFere.

Jeg har lavet en lille undersøgelse med 26 indeks for at se, hvilket afkast de har givet og forholdet mellem afkast og spredning (Shape ratio). Det første indeks er Verdensmarkedsindekset MCSI World, som er det “gennemsnitlige” indeks som alle kan investere i. Det er også det indeks, vi bruger som reference, når vi skal vurdere et indeks. Det næste indeks er et lidt mere specielt indeks “ACWI (World) min volatility”, hvor der kun er medtaget virksomheder med lav volatilitet. I bunden af tabellen er 3 indeks fra USA, nemlig “growth”, “small cap” og “value”. Growth indekset er interessandt, fordi det bl.aindeholder alle de store tech virksomheder, samt nogle fra biotech og Tesla. Den fuldstændige undersøgelse kan ses her. Der er også udregnet tal for de enkelte år, relativ tal til verdensmarkedsindekset samt varians og sharp code.

Afkast 1 årAfkast 2 årAfkast 5 årAfkste 10 årAfkast 20 årSharp ratio
WORLD3. 0,2%42,3%80,5%179,2%380,7%0,69
ACWI min volatility14,2%16,3%52,8%149,9%437,3%0,99
Danmark32,7%85,4%111,3%330,6%1053,8%0,81
Indien38,0%42,2%65,2%101,7%1045,7%0,72
Kina-5,1%30,3%67,0%101,3%895,3%0,70
Thailand4,9%-19,9%7,6%35,8%865,2%0,74
Brasilien32,2%-1,5%34,3%-18,0%599,1%0,49
Asien ex Japan21,8%26,4%41,5%60,9%552,9%0,85
Sverige39,7%79,5%94,4%143,3%529,2%0,66
Emerging Marked
ts
24,5%22,5%41,2%26,7%510,9%0,74
Schweiz20,5%36,7%80,2%149,5%426,7%0,80
Latinamerika46,3%5,6%44,0%-13,7%406,6%0,48
Filippinerne3,0%-17,3%-22,5%42,5%382,5%0,57
USA28,2%28,8%61,6%196,2%254,6%0,58
Tyskland18,1%37,2%49,0%108,3%244,5%0,56
Europa27,3%34,2%59,4%101,7%226,1%0,54
Finland22,8%47,3%78,8%144,6%221,6%0,34
Frankrig33,1%34,0%77,4%115,9%216,7%0,49
Japan16,4%28,2%50,0%107,1%150,7%0,45
Tyrkiet10,5%-13,6%-40,7%-46,1%130,0%0,43
Irland22,8%54,6%50,2%183,6%27,7%0,19
US Growth25,2%85,3%190,5%473,7%653,5%0,80
US Small cap44,9%51,4%95,3%266,7%597,6%0,71
US Value25,9%57,4%123,5%329,1%406,7%0,71

Jeg har udregnet en Sharp Ratio for hver indeks, som dækker alle 20 år og som er beregnet på månedlig basis. Sharp Code er afkastet (- det risikofrie afkast (som vi her sætter til 0) divideret med spredningen.

Hvis vi kun ser på afkast over 20 år, har det danske indeks klaret sig best. Hvis vi ser på en 5 årig tidsperiode, er det Danmark, Sverige, Schweiz og US aktier (specielt Growth). Lande fra Asien og Sydamerika viser stor variation i afkastet over tid. Vi ser også at gamle industrilande som Tyskland og Frankrig ligger længere nede af listen.

Hvis vi har en kortere tidshorisont, bliver vi nødt til at tage højde for udsving i kurserne (og dermed en høj Sharp Code) og vi kan se at indekset ACWI (world) har en god profil med et fornuftigt afkast med lille volatilitet (spredning).

Eksempel på investeringsforeninger der understøtter disse indeks og er velegnet til almindelig opsparing er:

  • Sparinvest index Globale Aktier min risiko (ACWI min volatility)
  • Sparinvest index US Growth
  • Sparinvest index C25/Danske bank C25

Hvis jeg skal investere i mindre end 2 år, anvender jeg Sparinvest index Globale Aktier min risiko (ACWI min volatility), samtidig med at jeg har en reserve på min 20%. Mit argument for at det går godt, kan ses i den fuldstændige undersøgelse.

NB

Husk at historisk afkast ikke er en garanti for fremtidigt afkast og al investering altid er forbundet med risiko for tab. Dette materiale skal betragtes som underholdning og uddannelse og udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan derfor ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *